Sabina Falteisková – flétna, housle, zpěv

Eva Válková – housle, zpěv

Petr Zápotocký – kytara, doprovodný zpěv

Dan Marek – akordeon, doprovodný zpěv

Radek Podehradský – perkuse (cajon, djembe, rámový buben ad.), doprovodný zpěv